Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

logo

Оголошується набір учнів 9 - 11-х класів на підготовчі курси (8м)

ZOOM конференція з навчальної практики

В умовах дистанційного навчання викладачі предметно- циклової комісії спеціальності «Транспортні технології» (автомобільний транспорт) під керівництвом Ламберг Н.В. постійно намагаються  урізноманітнювати форми і методи надання освітніх послуг, особливо, якщо це стосується набуття практичних навичок та професійної компетенції  здобувачами освіти. Традиційно перед початком навчальної практики для студентів проводили відповідний інструктаж в аудиторії коледжу. Відтепер, керівник практики Шибун І.В. започаткувала проведення відео конференції з використанням електронної платформи ZOOM. Таким чином студенти ІІ курсу групи 27181 і ІІІ курсу групи 27171 отримали інформацію щодо цілей і задач практики, методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань  з питань підбору матеріалу  для майбутніх курсових проектів, а також мали можливість поставити питання керівникові практики. Електронний варіант шоденників з практики  студенти отримали  через Classroom, створений на базі коледжу для кожної групи. На  фото показані робочі моменти відео конференції навчальної практики з організації пасажирських автомобільних перевезень для студентів ІІІ курсу.