Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

logo

Оголошується набір учнів 9 - 11-х класів на підготовчі курси (8м)

ВІДДІЛЕННЯ «МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Відділення «Машинобудування та транспортних технологій» охоплює дві спеціальності :
133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» і
275 «Транспортні технології» спеціалізація 275.03 на автомобільнму транспорті за освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» .
 
Ці спеціальності є одними з найнеобхідніших в Україні,
вони надають широкий спектр можливостей
для працевлаштування
в різних галузях промисловості, де вже сьогодні відчувається дефіцит фахівців
з транспортних технологій та фахівців
з інформаційних технологій (в машинобудуванні).
 
 
   
Диплом фахового
молодшого
бакалавра
запорука
майбутніх
професійних
успіхів
Структурними підрозділами відділення «Машинобудування та транспортних технологій»
є   ц и к л о в і   к о м і с і ї,
які призначені впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні освітні технології,
організовувати підвищення професійної кваліфікації викладачів,
забезпечувати надання здобувачам освіти якісних освітніх послуг.
 Комісія гуманітарних дисциплін
 Комісія природничо-математичних дисциплін
 Комісія іноземних мов
 Комісія фізичного виховання
 Комісія обліково-економічних дисциплін
 Комісія з галузевого машинобудування
 Комісія з транспортних технологій
 Комісія з інженерії програмного     забезпечення

    

    

Виставка методичних напрацювань викладачів циклових комісій

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В КОЛЕДЖІ
СПРЯМОВАНИЙ НА ОВОЛОДІННЯ ВИПУСКНИКАМИ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ.
 
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОЛЕДЖІ СТВОРЕНІ ВСІ НАЛЕЖНІ УМОВИ.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КОЛЕДЖУ
 
Навчально-виховний процес
у коледжі забезпечують
62 педагогічних працівників.
Всі викладачі мають
повну вищу освіту,
яка відповідає дисциплінам, які вони викладають,
а деякі – стаж роботи
на підприємстві
за спеціальністю.
Вищу та першу кваліфікаційні категорії мають 45 викладачів,
що становить 72,6% від загальної кількості,
троє викладачів мають
науковий ступінь
кандидата наук,
звання «викладач-методист»
мають шість викладачів,
звання «старший викладач»
мають п’ять викладачів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
 
 
Коледж має
навчально-лабораторний корпус,
навчально-виробничі майстерні,
спортивні майданчики.
У навчально-лабораторному корпусі розташовані навчальні кабінети і спеціалізовані лабораторії,
у тому числі 5 комп’ютерних лабораторій;
спортивна і актова зали,
тир, тренажерна зала, буфет.
Навчально-виробничі майстерні мають у своєму складі слюсарну дільницю, механічну дільницю і лабораторію діагностики транспортних засобів.
 
  
 
    
 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
В інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу значну роль відіграє
бібліотека коледжу,
центр інформаційно-технічного забезпечення, кабінет стандартизації
і методичний кабінет.
Центр інформаційно-технічного забезпечення надає можливість для цілодобового доступу до мережі Internet.
В коледжі є власний
WEB-сервер, діє Wi-Fi зона.
Інформаційний портал коледжу надає можливість викладачам і студентам в умовах дистанційного навчання проводити онлай заняття на платформах Zoom, Moodle, Skype та Jitsi. 

І Н Т Е Р А К Т И В Н І    З А С О Б И     Н А В Ч А Н Н Я

В навчально-виховному
процесі коледжу
широко використовуються
інтерактивні дошки,
Smart-телевізори,
3D- принтери,
мультимедійні комплекси.
 Впровадження інтерактивних засобів навчання
надає можливість полегшити вивчення навчальних дисциплін,
які потребують значної кількості наочності,
та проводити віртуальні лабораторні та практичні роботи.

О Л І М П І А Д И … К О Н К У Р С И… З М А Г А Н Н Я

Керівництво коледжу завжди підкреслює важливість
такого напрямку освітньої діяльності як робота
з обдарованою студентською молоддю,
як майбутньою інтелектуальною елітою України.
Викладачі коледжу, які працюють на
відділенні «Машинобудування та транспортних технологій»
вміють плекати таланти і, як наслідок, - перемоги студентів
у олімпіадах, конкурсах, змаганнях.
ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ТУРУ ВІДКРИТОЇ ОБЛАСТНОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМПЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Смірнов Євгеній
переможець 2017/2018н.р.

Лузін Нікіта
переможець 2016/2017н.р.
Підготувала переможців
Ламберг Наталія Вадимівна –
викладач вищої категорії,
викладач-методист,
голова циклофої комісії з транспортних технологій
Підготували переможця
Ламберг Наталія Вадимівна –
викладач вищої категорії,
викладач-методист і
Зелена Людмила Дмитрівна
викладач першої категорії
 Муромський Микита переможець 2018-2019 н.р.
 
 
ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСІВ
ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ТОКАР»

Підготували призера конкурсу 
голова циклової комісії з галузевого машинобудування 
Сидорчук Ірина Олександрівна 
та майстер виробничого навчання
 Меньшиков Леонід Іванович

Студент Скрипець Сергій посів ІІ місце у конкурсі

2018/2019 н.р.   

 

 

  Студенти коледжу з першого дня навчання
соціально захищені і отримують стипендію,
матеріальну допомогу, премію.
Студенти – відмінники навчання, які проявили себе в
громадському житті коледжу, міста, або стали призерами
Всеукраїнських або обласних олімпіад нагороджуються стипендією
Президента України, Верховної Ради України, Обласною стипендією та стипендією міського голови.
  
 

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Група

Спеціальність 

 Призначена стипендія

   1 Тоган Олександр Сергійович

1111

Галузеве машинобудування

Академічна стипендія Президента України

   2 Таран Олександр Володимирович

1121

Галузеве машинобудування

Академічна стипендія Президента України

   3 Подаков Володимир Вікторович

6141

Транспортні технології

Обласна стипендія

   4 Краснова Марія Сергіївна

6151

Транспортні технології

Обласна стипендія

   5 Краснова Марія Сергіївна

6151

Транспортні технології

Академічна стипендія Президента України

   6 Лузін Нікіта Антонович

1141

Галузеве машинобудування

іменна стипендія Верховної Ради України

   7 Смірнов Євгеній Олександрович

1151

Галузеве машинобудування

Академічна стипендія Президента України

   8 Сидорчук Ольга Ігорівна

27171

Транспортні технології

Академічна стипендія Президента України

   
        9 Мундя Максим Андрійович
 
13171 Галузеве машинобудування Академічна стипендія Президента України