Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

logo

Оголошується набір учнів 9 - 11-х класів на підготовчі курси (8м)

ВІДДІЛЕННЯ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ»

Історія електротехнічного відділення бере свій початок з далеких 50-их років. З розбудовою Каховської ГЕС постала потреба у підготовці кваліфікованих фахівців з обслуговування енергообладнання, тому у 1954р. за клопотанням управління «Дніпрострою» було відкрито новокаховський філіал Запорізького гідроенерготехнікуму. Однією з перших спеціальностей стала «Монтаж та експлуатація енергосилового обладнання ГЕС».

Сьогодні на відділенні «Електротехніки та електромеханіки » здійснюється підготовка молодших спеціалістів фахівців широкого профілю зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціалізаціями : «Електротехніка та електромеханіка» , «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». Знання та навички, набуті в процесі навчання, дають можливість молодшому спеціалісту електрику-електромеханіку продовжити навчання в Одеському національному політехнічному університеті в інституті «Електромеханіки та енергоменеджменту» та інших вищих навчальних закладах України ІІІ - ІV рівнів акредитації.

Відділення очолює випускник коледжу Надєляєв Ілля Миколайович,

який отримав повну вищу електротехнічну освіту в Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».

Надєляєв Ілля Миколайович
Завідувач відділення електротехніки та електромеханіки,
викладач дисциплін «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд».
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
Повна вища електротехнічна освіта, Одеський національний політехнічний університет, 
спеціальність «Енергетичний менеджмент».
 

На відділенні працюють висококваліфіковані, досвідчені, натхненні, самовіддані викладачі загальноосвітніх і фахових дисциплін. застосовуючи сучасні інформаційні технології, місія діяльності яких полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств та організацій кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини, як особистості, завдяки системному використанню в навчально- виховному процесі передових освітніх технологій.

В сучасних умовах роль інформаційних технологій у вдосконаленні якості підготовки техніків – електриків надзвичайно велика. Вони створюють атмосферу зацікавленості кожного студента в роботі на лекційних, лабораторних і практичних заняттях. Сучасна якість вищої освіти, безумовно, визначається використанням активного навчання, коли студенти залучені в освітній процес.

Практичне навчання студентів коледжу є невід’ємною частиною навчального процесу та ефективною формою підготовки молодшого спеціаліста до трудової діяльності.

  

Виховна робота відділення спрямована на виховання гармонійно розвиненої творчої особистості, свідомого громадянина України, фахівця-професіонала через формування активної життєвої позиції, правової культури та правової свідомості, підготовленого до життя і праці у сучасному економічному, культурному та інформаційному просторі. У плані національного виховання передбачені заходи на підтримку і розвиток історичних традицій українського народу, на відродження національних свят та обрядів, виховання любові до рідного краю.

  

З метою забезпечення всебічного розвитку молоді, впровадження здорового способу життя, крім занять фізкультури, створені необхідні умови для роботи спортивних секцій з таких видів спорту: волейбол, футбол, легка атлетика, баскетбол, функціонують спортивна та тренажерна зали, тир, спортивні майданчики для проведення занять з фізичної культури на свіжому повітрі, для занять велотріалом.

Нам поталанило в житті, Що ми є часткою родини,
Що зветься звучно НПФК ОП
І ми в любові цій єдині.
Запрошуємо випускників шкіл до
БЕЗКОШТОВНОГО
навчання на відділенні «Електротехніки та електромеханіки»