Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

logo

Оголошується набір учнів 9 - 11-х класів на підготовчі курси (8м)

Предметно – циклова комісія гуманітарних дисциплін

 

 

 

Щоб дати іскру світла дітям,

Викладач повинен увібрати в себе сонце.

 

 

 

Таким є життєве кредо предметно-циклової комісії гуманітарних дисциплін.

Педагогічна майстерність, творчий почерк, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії гуманітарних дисциплін.

На сьогодні у складі комісії працює 10 викладачів, які забезпечують викладання предметів та дисциплін гуманітарного циклу.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін працює над такою проблемою: «Розвиток креативності та активізація пізнавальної діяльності студенів у процесі  викладання предметів гуманітарного циклу шляхом впровадження новітніх технологій.

Завдання шодо вирішення даної проблеми:

  • використання компетентнісно-орієнтованих та інтерактивних технологій для формування професійних та комунікативних компетенцій студентів;
  • пробудження та зміцнення пізнавальних інтересів як викладачів так і студентів;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

Викладачі циклової комісії ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, включаючи підготовку студентів до конкурсів, оглядів, олімпіад з різних дисциплін, регіональних конференцій, на яких вони неодноразово здобували високі нагороди.

ЦК гуманітарних дисциплін є невід’ємною та органічною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до закладів вищої освіти.

Ключовим завданням є орієнтація викладачів комісії на кінцевий результат: знання, уміння та навички студентів, що повинні бути застосовані та  використані на користь держави. Після закінчення будь-якого навчального закладу, студент повинен мати не лише міцні теоретичні знання та володіти необхідними практичними вміннями та навичками, а й самостійно навчатися упродовж всієї своєї професійної діяльності, перетворитися на професійно самодостатню, творчу  особистість. Тому вся робота викладачів циклової комісії гуманітарних дисциплін спрямована на виховання в студентів життєво активної позиції громадянина України, правової та мовної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, кращих рис української ментальності.

          Викладачі комісії у своїй роботі використовують новітні підручники, сучасні  навчальні матеріали  та  Інтернет-ресурси, систематично розробляють та вдосконалюють методичні рекомендації  з навчальних дисциплін та предметів, створюють мультимедіа-презентації, електронні проекти та тести.

          Педагоги  беруть активну участь у  підготовці студентської молоді  до  міських, обласних та всеукраїнських конкурсів і предметних олімпіад,  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсів до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, а також культурно-просвітницьких заходів та акцій міста.

Професіоналізм та креативність викладацького складу комісії,  наявність належного методичного забезпечення дозволяє якісно реалізувати навчальний процес  відповідно до вимог сучасної освіти.

Пріоритетними напрямками роботи викладачів комісії гуманітарних дисциплін є:

  • забезпечення якісної підготовки студентів, що передбачає розвиток особистості молодої сучасної людини, її нахилів, інтересів, здібностей, створення умов для самовизначення, самореалізації;

  • розвиток ключових компетентностей;

  • розробка сучасних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;

  • виховання етнонаціональних, патріотичних, загальнолюдських, особистісних якостей у громадян-патріотів України на основі педагогік толерантності, миру, діалогу культур, особистісно орієнтованої освіти, сучасних методик.

 

Викладацький склад циклової комісії гуманітарних дисциплін:

 

Голова комісії
Хищенко Тетяна Іванівна
Викладач дисциплін:
«Українська мова», «Українська література»,
«Українська мова  (за професійним спрямуванням)».
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Повна вища освіта, Херсонський державний інститут ім. Н.К.Крупської,
спеціальність: українська мова та література,
кваліфікація: вчитель української мови та літератури,
педагогічний стаж – 22 роки.
 

 

Кузьменко Ірина Валентинівна
Завідувач відділення Економіки та програмування
Викладач дисципліни «Основи філософських знань»
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач».
Повна вища освіта, Сімферопольський державний університет ім.В.М.Фрунзе.
Чорноморський державний університет ім.Петра Могили,  спеціальність: історія.
кваліфікація: викладач історії і суспільствознавства,
кандидат історичних наук, завідувач  музеєм коледжу,
педагогічний стаж – 25 років.
 

Дуганова Наталія Вікторівна
Заступник директора з виховної роботи
Викладач дисциплін:
«Зарубіжна література»,
«Українська мова  (за професійним спрямуванням)».
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії».
Повна вища освіта, Херсонський державний університет,
спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література;
кваліфікація: викладач української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури,
педагогічний стаж – 17 років.

Войтюк Лілія Миколаївна
Голова студентської профспілки,
завідувач методичного кабінету.
Викладач дисциплін:
«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література»,
«Українська мова  (за професійним спрямуванням)».
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст першої категорії».
Повна вища освіта, Херсонський державний університет,
спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти.
Українська мова і література; кваліфікація: викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури,
педагогічний стаж – 12 років.
 

Колесніков Костянтин Сергійович
Викладач дисциплін:
«Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта»
Кваліфікаційна категорія - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач».
Повна вища освіта, Миколаївський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Бєлінського,
спеціальність: історія з додатковою спеціальністю радянське право,
кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та радянського права,
педагогічний стаж – 30 років.
 

Ніколенко Олена Петрівна
Практичний психолог, викладач дисципліни «Транспортне право».
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст».
Повна вища освіта, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
спеціальність: психологія, правознавство,
педагогічний стаж – 3 роки.
 
 


   
Левченко Людмила Григорівна

Викладач дисциплін:
«Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії».
Повна вища освіта, Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської,
спеціальність: англійська та німецька мови; Вчитель англійської та німецької мов.
педагогічний стаж – 30 років.


    

   
Додрик Олга Володимірівна

Викладач дисциплін:
«Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст першої категорії».
Повна вища освіта, Херсонський державний університет,
спеціальність: початкове навчання; вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
педагогічний стаж – 15 років.


    

 
Тихий Валентин Павлович

Викладач дисциплін:
«Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст першої категорії».
Повна вища освіта, Криворізький ордена Трудового червоного прапора гірничорудний інститут,
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського,
спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти,
  Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,
спеціальність: мова і література (англійська); вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.
педагогічний стаж – 14 років.
 

 

Скочеляс Оксана Петрівна
Викладач дисциплін:
«Історія України», «Громадянська освіта».
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії».
Повна вища освіта, Чернігівський державний педагогічний
інститут ім. Т.Г.Шевченка,
спеціальність: історія; кваліфікація: учитель історії та суспільствознавства.
педагогічний стаж – 28 років.
 
Павленко Олена Петрівна
Викладач дисциплін:
«Українська мова», «Українська література»
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії».
Повна вища освіта, Херсонський державний педагогічний інститут,
спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література; магістр української мови та літератури, зарубіжної літератури.
педагогічний стаж – 25 років.

 
  
 
 
 
 

Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність вони були нагороджені грамотами та листами подяки міського та обласного рівнів, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій

Все це свідчить про те, що в училищі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення  підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів, забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.