| | vivaspb.com | finntalk.com
 Новокаховський політехнічний коледж
 Одеського національного політехнічного університету
  
П О Л О Ж ЕН Н Я про
Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього
Звіт про використання та надходження коштів
Інформація щодо проведення тендерних процедур
Штатний розпис на 2017 рік
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про колегіальні органи
Правила прийому до НКПК ОНПУ
Результати роботи ДЕК
Розмір плати за навчання
Склад керівних органів НКПК ОНПУ
Річний звіт про діяльність НКПК ОНПУ
Атестація педагогічних працівників
Положення про приймальну комісію

Протоколи засідань приймальної комісії

Порядок та умови обрання студентами вибіркових   дисциплін

Положення про педогогічну раду НКПК ОНПУ

Положення про правила призначення й виплати стипендій, матеріарьної допомоги та заохочення студентам