| | vivaspb.com | finntalk.com
Структура Студентської ради НКПК ОНПУ
До органів управління Студентської ради належать: Загальне засідання та Виконавчий комітет.
До складу Виконкому входять: голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради та голови комітетів Ради.
Структурними підрозділами Ради є комітети, які є об’єднаннями за напрямом діяльності осіб, що навчаються.
 
1 Комітет з організацій культурно-масових заходівметою якого є:
- Залучення студентів коледжу до розвитку творчих та організаторських навичок;
- Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, фестивалів, міських свят, акцій тощо;
- Організація дозвілля та відпочинку студентів;
- Проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями, відзначення загальнодержавних та міжнародних свят;
- Пропагування активної, дієвої, творчої позиції серед студентства НКПК ОНПУ.
 
2 Комітет з соціальних питань, метою якого є:
- Участь та організація акцій волонтерських організацій;
- Практичне сприяння рішенню соціальних проблем студентів;
- Взаємодія із зовнішніми організаціями, що виконують соціальні забов’язання держави перед населенням;
- Захист прав та обов’язків студентів.
3 Комітет інформаційних комунікацій та PR-зв’язків.
Метою його діяльності є:
- Реклама запланованих заходів Студентської ради НКПК ОНПУ;
- Створення постерів, листівок, флаєрів, оформлення об’яв;
- Обробка та підготовка інформації для мережі інтернет;
- Створення фото – відео презентацій;
- Інформування студентства про діяльність студентської ради НКПК ОНПУ;
- Співробітництво з молодіжними організаціями;
- Співпраця з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів;
- Забезпечення швидкого и якісного розповсюдження різноманітної інформації серед студентства.
 
4 Навчально-науковий комітет займається:
- визначенням рейтингу груп за результатами навчально-виховного процесу
- моніторингом успішності студентів та відвідування ними навчальних занять
- сприянням розвитку науково-пошукової діяльності та технічної творчості студентів
- підведенням підсумків рейтингу «Краща кімната гуртожитку»