| | vivaspb.com | finntalk.com

Акредитаційна експертиза

 Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності  5.05070201 «Виробництво електричних машин і апаратів»  у Новокаховському політехнічному коледжі
Одеського національного політехнічного університету
у період з 18 грудня по 20 грудня 2017р.

Склад експертної комісії:

 
Голова комісії:
Бур’ян Сергій Олександрович
доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук
Член комісії:
Бондаренко Олександр Олексійович
голова  предметно-циклової комісії електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету

26105638 29.12.17

26133371 1429.12.17

26178324 1429.12.17

2617537629.12.17 n

АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050401 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

З метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» у Новокаховському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету в період з 18 грудня по 20 грудня 2017 року працювала експертна комісія у складі:

 
Голова комісії:
Гурська Ірина Степанівна
 
завідувач кафедри економіки підприємства Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», кандидат економічних наук, доцент 
 
 
Член комісії:
Бардукова Лариса Євгеніївна
 
голова циклової комісії економічних дисциплін Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
 


26178324 1429.12.17 

1ekon29.12.17

2ekon29.12.17

4ekon29.12.17

5ekon29.12.17