| | vivaspb.com | finntalk.com

Засідання Ради класних керіників

23.10.2018 року у коледжі пройшло засідання Ради класних керівників, де підводилися підсумки так званої кризи адаптації першокурсників до умов навчання у професійному передвищому закладі освіти; де розглядалися питання адаптації студентів ІІ-го курсу; форми і методи профорієнтаційної роботи викладачів і студентів серед учнівської молоді ; презентувалися виховні години на саморозвиток, самовиховання студента , підвищення його ініціативності в умовах спокійної обстановки, цілеспрямованої праці, рівних, товариських взаємин.

Наголос був поставлений на етапах побудови процесу виховання відповідно вікових особливостей студентів, на складових кодексу цінностей сучасної молоді, на гуманістичному вихованні дитини “як унікальної і неповторної цінності , що має свої особливості розвитку” (за М. Красовицьким).

Звучали слова В. Сухомлинського про те, що виховання - це перш за все людиноведення, що багатогранну спадщину великого педагога пронизують ідеї справжнього гуманізму, піклування людини про людину, відповідальність людини за людину, відповідальність людини перед суспільством.

Гуманність вбачав у піклування про духовне збагачення вихованців, у допомозі йому самореалізуватись у взаєминах із природою і навколишнім середовищем.

20181023 142218

20181023 142910

20181023 143640

20181023 150121