| | vivaspb.com | finntalk.com

Акредитаційна експертиза

 Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності  5.05070201 «Виробництво електричних машин і апаратів»  у Новокаховському політехнічному коледжі
Одеського національного політехнічного університету
у період з 18 грудня по 20 грудня 2017р.

Склад експертної комісії:

 
Голова комісії:
Бур’ян Сергій Олександрович
доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук
Член комісії:
Бондаренко Олександр Олексійович
голова  предметно-циклової комісії електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету

26105638 29.12.17

26133371 1429.12.17

26178324 1429.12.17

2617537629.12.17 n