| | vivaspb.com | finntalk.com

Акредитаційна експертиза

 Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»
у Новокаховському політехнічному коледжі
Одеського національного політехнічного університету
у період з 21 грудня по 23 грудня 2017р.
 
 
Склад експертної комісії:
 
 Голова комісії:
 Голуб Геннадій  Анатолійович
 завідувач кафедри тракторів, автомобілів та
 завідувач кафедри тракторів, автомобілів та
 біоенергетичних систем Національного
 університету біоресурсів і природокористування
 України, доктор технічних наук, професор
 Члени комісії:
 Чекригін Роман
 Олександрович
 голова циклової комісії автоматизації та
 електроустаткування Індустріального коледжу
 Державного вищого навчального закладу
 «Український державний хіміко-технологічний  університет»

1 28.12.17

2 28.12.17

3 28.12.17

4 28.12.17

5 28.12.17

6 28.12.17

7 28.12.17