| | vivaspb.com | finntalk.com

ПРЕДМЕТНО - ЦИКЛОВА КОМІСІЯ спеціальності 5.05050302 " ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ І АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ"

1

О – ОСВІТА ВИЩОГО ГАТУНКУ

М – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ТЕХНІК – ТЕХНОЛОГ

Р – РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Предметно - циклова комісія спеціальності 5.05050302 "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях" є структурним підрозділом відділення "Машинобудування" і забезпечує набуття студентами знань та навичок з професійно – орієнтованих дисциплін. Підготовка ведеться до освітнього рівня "молодший спеціаліст" за сучасними навчальними планами та програмами з використанням інноваційних методів навчання та комп’ютерних технологій.

U1 До складу предметно- циклової комісії входять кабінети і лабораторії , які укомплектовані навчальними та методичними посібниками, інтерактивними дошками, відповідною наочністю та сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою

О Л І М П І А Д И. . . К О Н К У Р С И . . . З М А Г А Н Н Я. . .

Директор коледжу Лоза Л.Т. завжди підкреслює важливість такого напрямку освітньої діяльності, як робота з обдарованою студентською молоддю, як майбутньою інтелектуальною елітою України. Викладачі спеціальності вміють плекати таланти і, як наслідок, – перемоги студентів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Так студент ІІІ курсу Бреус Павло виборов І місце на обласній олімпіаді з комп’ютерної графіки. Студент ІV курсу Ковальчук Володимир посів ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з технології машинобудування.

З М І С Т О В Н О,   Ц І К А В О,   В Е С Е Л О !

  Доброю традицією предметно – циклової комісії спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» є проведення тижнів спеціальності.  Це дає змогу викладачам обмінятись передовим педагогічним досвідом через семінари, інтернет – конференції, відкриті заняття із застосуванням інноваційних технологій навчання, виставок методичних матеріалів, мультимедійних презентацій наукових робіт.

Тижні спеціальності дають змогу

студентам першого курсу

краще познайомитись зі спеціальністю, яку вони обрали,

другому і третьому курсам

 ще раз впевнитися у правильності свого вибору,

а студентам четвертого курсу

 підвести попередні підсумки чотирирічного навчання,

і усім без винятку показати свої таланти.

6

 

Склад предметно - циклової комісії галузевого машинобудування
 
  bilous1
 
Білоус Юрій Павлович
Голова предметно-циклової комісії
кандидат технічних наук, доцент
Викладач дисциплін «Технологічне оснащення»
 «Проектування різального інструменту», «Технологічні основи гнучких виробничих систем».
    
mironinko
 
Мироненко Наталія Василівна
Заступник голови предметно-циклової комісії 
Кваліфікаційна категорія «викладач вищої категорії, старший викладач».
Викладач дисциплін «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
 «Основи обробки матеріалів та інструмент», «Технологія машинобудування».
    
korovina
 
Коровіна Вікторія Андріївна
Кваліфікаційна категорія «викладач методист».
Викладач дисциплін «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
 «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання».
    
zelena
 
Зелена Людмила Дмитрівна
Кваліфікаційна категорія «викладач I категорії». 
   Викладач дисциплін «Технічна механіка»,
«Металорізальні верстати та автоматичні лінії».
   
  sidigchuk
 
Сидорчук Ірина Олександрівна
Кваліфікаційна категорія «викладач вищої категорії, старший викладач».
Викладач дисциплін «Системи ЧПК в механообробні»,
«Технологічні основи програмування на верстатах з ЧПК».
  
janchuk
  
Янчук Людмила Володимирівна
Кваліфікаційна категорія «викладач I категорії».
Викладач дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів».
 
menshikov
    
Меньшиков Леонід Іванович
Майстер виробничого навчання
    
gulko
 
Гулько В’ячеслав Миколайович
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст».
 Викладач дисциплін «Технологічні процеси для верстатів з ЧПК»,
«Лабораторний практикум з спеціальних дисциплін».