| | vivaspb.com | finntalk.com

Положення про олімпіаду

Розглянуто та схвалено

на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів математики

Протокол № 11 від 22.10.2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Ради директорів

ВНЗ І–ІІ р. а. Херсонської області

____  О.Є. Яковенко

«___»  ____    2015р.

Положення

Про проведення олімпіади

 «Математика»

серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області

1 Загальні положення

Положення розроблено на базі закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №417 від 06.04.2012 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України», наказу Спілки голів обласних рад директорів №39/2013 від 07.10.2013 р. «Про затвердження організаційного комітету для організації та проведення Шостої Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України».

Олімпіада – система масових очних змагань студентів навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок.

1.2 Організатором Олімпіади з навчального  предмету  «Математика» є Рада директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області, обласне методичне об’єднання викладачів математики, представники  предметно - циклової комісії природничо – математичних дисциплін та адміністрації Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

1.3 Олімпіада проводиться з предмету «Математика» для студентів першого курсу (загальноосвітня  підготовка)  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області.

1.4 Мета проведення олімпіади:  Всеукраїнська олімпіада з математики (далі - Олімпіада) проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої  праці студентів та педагогічних працівників, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і навчально-виховної роботи викладачів математичних дисциплін, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

2 організація олімпіади

2.1 Олімпіада проводиться у два етапи:

І етап – внутрішній – проводиться у лютому поточного навчального року у вищих навчальних закладах області І–ІІ рівнів акредитації. Переможець олімпіади рекомендується для участі в обласній олімпіаді.

ІІ етап – обласний – проводиться у березні поточного навчального року на базі Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

Переможець ІІ етапу олімпіади рекомендується для участі в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади.

3 умови проведення олімпіади

3.1 Олімпіада проводиться на добровільних засадах.

3.2  До участі в ІІ етапі олімпіади з предмету «Математика» залучаються студенти, які можуть вільно і правильно, переконливо і аргументовано висловлювати відповідні математичні міркування; знають передбачені програмою основні методи розв’язання завдань і вміють їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням; здатні до розв’язування нестандартних задач і вправ; уміють узагальнювати і систематизувати набуті знання.

3.3  Від кожного навчального закладу у другому етапі олімпіади бере участь один студент першого курсу, який посів І місце у І етапі.

3.4  Учасник ІІ етапу повинен мати при собі студентський квиток та залікову книжку.

3.5 Час на проведення обласної олімпіади – 3 академічні години.

3.6  Заявки на участь в обласній олімпіаді надсилаються за 10 днів до початку олімпіади  за адресою: вул. Першотравнева 30, м. Нова Каховка Херсонської області, індекс 74900, або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон для довідок: ( 05549) 79906 або 79973, факс: (05549)  79973 

Заявки, надіслані після вказаної дати, до уваги не беруться.

4 журі олімпіади

4.1 Склад журі формується за годину до початку Олімпіади методом жеребкування серед викладачів-фахівців з навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади.

4.2 Голова журі обирається членами журі зі свого складу.

4.3  Журі перевіряє роботи учасників Олімпіади за встановленими критеріями оцінювання, аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки, дає оцінку рівня підготовки студентів та визначає рейтинг учасників олімпіади.

4.4 Голова журі координує та контролює роботу членів журі . Додатково перевіряє роботи номінантів на призові місця. Оголошує  попередні результати Олімпіади

4.5 Навчальний заклад, який проводив олімпіаду, в десятиденний термін подає звіт про підсумки проведення ІІ етапу Олімпіади з навчальної дисципліни «Математика» серед студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та протокол із підписами голови журі,  членів  журі та членів лічильної комісії Олімпіади на адресу базового ВНЗ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

5 ЗАДАЧНА КОМІСІЯ

5.1 Задачна комісія формується за годину до початку Олімпіади методом жеребкування серед викладачів-фахівців з навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади.

5.2 Формує пакети завдань методом «вільного» жеребкування із завдань, надісланих іншими навчальними закладами області .

5.3 Затверджує пакети завдань олімпіади.

6 ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

6.1 Лічильна комісія формується за годину до початку Олімпіади методом жеребкування серед викладачів з навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади.

6.2 Формує протоколи затвердження  складу лічильної,  задачної,  апеляційної комісій, складу журі Олімпіади, та групи спостерігачів.

6.3 Лічильна  комісія  затверджує протокол результатів Олімпіади.

7 АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСЯ

7.1  Апеляційна комісія  формується за годину до початку олімпіади методом жеребкування серед викладачів-фахівців з навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади.

7.2 Кількість членів апеляційної комісії - непарне число, але не менше трьох.

До складу апеляційної комісії  (за обставинами : кількість викладачів –фахівців з навчальних  закладів, що супроводжують учасників олімпіади ) можуть бути обрані члени задачної або  лічильної комісій.

7.3 Голова апеляційної комісії обираютєся членами апеляційної комісії

зі свого складу.

7.4 До компетенції апеляційної комісії відносяться питання об’єктивного оцінювання роботи учасників олімпіади і підготовка висновку.

7.5 У разі виникнення суперечностей учасники подають заяву в письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати відповідь до підбиття остаточних підсумків олімпіади.

7.6 Разом з головою журі та представником журі, що перевіряв вказане  завдання, розглядає апеляції учасників Олімпіади, які були подані не пізніше однієї години після оголошення попередніх результатів та подає звіт про перевірку  вказаних  робіт.

7.7 Рішення апеляційної комісії фіксується в протоколі засідання цієї комісії і надається для ознайомлення заявнику, а потім передається до оргкомітету.

8 СПОСТЕРІГАЧІ

8.1  Спостерігачі обираються  за годину до початку олімпіади методом жеребкування серед викладачів(бажано, що не  є викладачами  математики) з навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади та одного   викладача  Новокаховського політехнічного коледжу ,що не є  викладачем  математики.

8.2 Спостерігають за процесом розв’язання пакету олімпіадних завдань учасниками Олімпіади.

8.3.Збирають зауваження та пропозиції учасників Олімпіади щодо удосконалення її проведення та передають їх в оргкомітет.

9 Функції обласного методичного обєднання викладачів математики при підготовці та проведенні олімпіади

9.1  Члени обласного методичного об’єднання у встановлені терміни надсилають голові методичного обєднання завдання для поповнення архіву типових завдань та відповідають за їх коректність.

9.2  Голова методичного об’єднання висвітлює завдання на сайті базового навчального закладу (Херсонський політехнічний коледж ОНПУ) та на сайті навчального закладу організаційного комітету  (Новокаховський політехнічний  коледж ОНПУ).

9.3  Після проведення олімпіади голова методичного об’єднання висвітлює результати II етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Математика» та надсилає до базового ВНЗ пакети завдань для формування архіву.

9.4 Голова методичного об’єднання у термін визначений Положенням про ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади формує та надсилає пакет типових завдань для поповнення архіву до оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни«Математика» та до базового ВНЗ.

10 Програма олімпіади

10.1 Завдання до Олімпіади формуються на підставі наказу №40/2013 Спілки Голів обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а. України та охоплюють завдання з тем:

  • тотожні перетворення виразів, що містять: ірраціональності, модулі, параметри;
  • раціональні та ірраціональні рівняння та їх системи, рівняння та системи рівнянь з модулями і параметрами;
  • показникові та логарифмічні функції, рівняння, нерівності та їх системи;
  • тригонометричні функції, рівняння;
  • похідна та її застосування;
  • задачі з геометрії;
  • евристичні задачі олімпіадного характеру.

10.2 Учасникам Олімпіади будуть запропоновані завдання двох рівнів складності.

Завдання І рівня складності потребують від учасників Олімпіади стандартного застосування програмного матеріалу – розпізнати запропоновані математичні об’єкти та виконати завдання за відомими алгоритмами і зразками. Успішне розв’язання цих завдань дає змогу зробити висновок про середній рівень навчальних досягнень учасників.

Завдання ІІ рівня складності – завдання на застосування програмного матеріалу в змінених і ускладнених ситуаціях. Успішне розв’язання цих завдань дає змогу зробити висновок про високий рівень навчальних досягнень учасників олімпіади.

10.3 Кожний учасник Олімпіади отримує умови завдань, бланк відповідей з анкетними даними учасника, аркуші для виконання завдань та чернетки. Учасник олімпіади повинен виконати письмово розв'язування всіх завдань на аркушах, заповнити бланк відповідей.  Розв'язування завдань супроводжуються короткими поясненнями та чітко виконаними малюнками.

11 критерії оцінювання олімпіадних завдань

11.1  За роботу виконану у повному обсязі студент отримує 80 балів, які розподіляються таким чином.

1 рівень

– передбачає виконання 10 тестових завдань. Кожне тестове завдання розраховане на вибір лише однієї вірної відповіді із переліку запропонованих. Оцінка за правильну відповідь складає 3 бали;

– повна відповідь на тестові запитання – 30 балів.

2 рівень

– передбачає виконання п’яти завдань. Розв’язання повинно мати обґрунтування. Якщо потрібно, розв’язання повинно бути проілюстроване схемами, графіками, таблицями. Оцінка за повну правильну відповідь на кожне завдання складає 10 балів.

– повна відповідь на завдання другого рівня – 50 балів.

12 Порядок нагородження учасників олімпіади

12.1  Визначена за рейтингом кількість балів є підставою для присудження призових місць студентам-учасникам олімпіади.

12.2  Переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади вважається студент, який набрав найбільшу кількість балів та одноосібно посів перше місце.

12.3 Призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади можуть бути студенти, які набрали не менше 50 % балів від кількості балів переможця.

 12.4 Переможець і призери нагороджуються грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області.

12.5 Навчальний заклад, студент якого є переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади може звільнити його від складання іспиту чи заліку з навчальної дисципліни«Математика» і матеріально заохочувати.

12.6 Всі учасники ІІ етапу олімпіади нагороджуються дипломами.

              

13 Фінансування олімпіади

13.1  Витрати на відрядження студентів та супроводжуючих їх осіб з числа викладачів з предмету «Математика» для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади здійснюються їхніми навчальними закладами.

13.2  Матеріально-технічне забезпечення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здійснюється навчальним закладом, де вона проводиться

Методист базового ВНЗ І–ІІ р. а.

Херсонської області

Т. О. Литвиненко

Голова методичного об’єднання

викладачів математики ВНЗ І-І р. а.

Л.І. Опята