| | vivaspb.com | finntalk.com
548grg
 
 Галузь знань 12 Інформаційні технології,
спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення,
спеціалізація « Розробка програмного забезпечення»,
термін навчання - денна форма навчання - 3роки 10місяців
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Стрімкий розвиток обчислювальної техніки викликав необхідність у підготовці спеціалістів, які б змогли ефективно працювати з комп'ютерною технікою, використовувати інформаційні системи і технології, створювати програмні продукти на різних мовах програмування. Враховуючи потребу в спеціалістах даного фаху, 2001 року у коледжі було відкрито спеціальність «Розробка програмного забезпечення».

Наш навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу, яка налічує понад 50 одиниць персональних комп'ютерів, спеціалізованих комп'ютерних класів з ІТ-технологіями, власною локальною комп'ютерною мережею та доступом до Всесвітньої мережі Internet. Під час навчання студенти розробляють програмне забезпечення як на замовлення викладачів коледжу, так для підприємств, організацій міста та області. Кращі з них отримують іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради, області.

Комп'ютерний парк лабораторій постійно оновлюється. З 2016 року студенти спеціальності на базі коледжу мають змогу пройти курси мережевої академії Cisco за напрямом IT Essentials та отримати відповідний сертифікат знань.

Майбутні фахівці беруть активну участь в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, де виборюють призові місця,  у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, друкують свої статті в наукових виданнях. Так в 2016 році, студент спеціальності  Стецюра Владислав посів І місце у Всеукраїнській олімпіаді з інформатики. У травні цього ж року нашому навчальному закладу випала честь приймати учасників Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Випускники коледжу успішно працюють у провідних IT-компаніях та науково-дослідних установах України та світу, є знаними спеціалістами в галузі розробки програмного забезпечення. Ті, які бажають продовжити навчання та отримати повну вищу освіту, мають змогу вступити до Одеського національного політехнічного університету на 2 та 3 курси за різними напрямками спеціальності без ЗНО.

Запрошуємо абітурієнтів вступати на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення  та пізнати дивовижний світ комп'ютерних технологій.

Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Члени предметно-циклової комісії 121 «Інженерія програмного забезпечення» спеціалізації «Розробка програмного забезпечення»
  
 
IMG_4049
    
Макрушина Лариса Вікторівна
Заступник голови предметно-циклової 
Викладач дисциплін  «Об’єктно-орієнтоване програмування» «Конструювання програмного забезпечення», «Структура та організація даних в ЕОМ», «Групова динаміка та комунікації».
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії».
Повна вища технічна світа, Таганрогський
радіотехнічний інститут ім. В.Д. Калмикова,
спеціальність «Автоматизовані системи керування». 
кваліфікація  «Інженер-системотехнік».
  
IMG_8712
  
 Йонда Олексій Михайлович
Викладач дисциплін «Архітектура комп’ютерів»
 «Організація комп’ютерних мереж», «Web-дизайн».
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».
Повна вища технічна освіта, Херсонський національний технічний університет,  спеціальність «Економічна кібернетика».
кваліфікація "Спеціаліст з економічної кібернетики".
  
Uri
   
Устименко Юрій Олександрович
Старший лаборант, викладач дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка».
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
Повна вища технічна освіта, Київський політехнічний інститут ордена Леніна,
спеціальність «Інженер-системотехнік».
кваліфікація "Інженер-системотехнік".
    
39170yf 
   
Личак Валерій Олександрович 
Викладач спеціальних дисциплін «Інформатика та комп'ютерна  техніка»,
 «Основи інформаційних технологій».
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».
Повна вища освіта, Херсонський національний технічний університет,
кваліфікація "Спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж".
 
shilina
 
Шиліна Вікторія Олександрівна
Викладч дисциплін: «схемотехніка», «електротехніка і електроніка»,
«комп'ютерна схемотехніка», «основи автоматизації виробництва», «основи
промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики».
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.
Освіта: повна вища, Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» 2006 р.
Кваліфікація за дипломом: інженер-електронік.