| | vivaspb.com | finntalk.com
984949849
 
 Галузь знань 07 Управління та адміністрування,
спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність,
спеціалізація «Економіка підприємства»,
термін навчання – денна форма навчання – 2 р. 10 міс.,
заочна – 2 р. 10 міс.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” сьогодні дуже актуальна та перспективна.

Фахівець зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

Посада фахівця спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” займає вагоме місце в структурі практично усіх підприємств, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Випускник даної спеціальності здійснює розрахунки собівартості продукції, складає кошторис витрат, прогнозує стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації, може працювати у сфері консалтингової, страхової, банківської  та рекламної  діяльності. Часто саме від такого фахівця залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього підприємства.

                Отримані знання та практичні навички дозволяють нашим випускникам:

  • обґрунтовувати стратегічні напрями розвитку підприємства, бізнес-проекти;
  • прогнозувати та планувати обліково-економічну діяльність підприємства з наступним комплексним аналізом;
  • розробляти нормативну базу, складати кошториси витрат, калькуляції собівартості, визначати ціни на продукцію та тарифи на послуги;
  • вести фінансовий, бухгалтерський, статистичний облік;
  • володіти питаннями права, фінансово-економічної, грошово-кредитної, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності
  • використовувати інформаційні технології в економічній діяльності підприємства, в тому числі і комп’ютерну програму «1С: Підприємство»
radvanska
 
Радванська Наталія Володимирівна
Голова предметно-циклової комісії обліково-економічних дисциплін
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кандидат економічних наук із спеціальності економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності).
Повна вища освіта, Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут", спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація "Спеціаліст з економіки підприємства".
Повна вища освіта, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність "Правознавство", кваліфікація "Юрист".

IMG_3998

     
Санін Вадим Леонідович
Заступник голови предметно-циклової комісії обліково-економічних дисциплін
Викладач обліково-економічних дисциплін .
Кваліфікаційна категорія «викладач І категорії». Грамота МОН України.
Повна вища економічна освіта, Херсонський національний технічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Спеціаліст з обліку і аудиту».
Повна вища освіта, Новокаховський політехнічний інститут, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «Спеціаліст з економічної кібернетики».
Має практичний досвід роботи на посаді Начальника служби управління фінансами ДП «Таврія» ВАТ АПФ «Таврія».
  
 
     
IMG_3988
    
Вольська Лариса Вікторівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «викладач вищої категорії».
Повна вища економічна освіта, Казанський фінансово-економічний інститут ім. В.В. Куйбишева, спеціальність «Бухгалтерський облік».
    
IMG_4541_tux
    
Тиха Тетяна Вікторівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія  «викладач вищої категорії».
Повна вища економічна освіта, Одеський ордена Трудового Червоного прапора політехнічний інститут, спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості».
     
IMG_4191
    
Туз Лариса Семенівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія  «викладач I категорії».
Повна вища освіта, Одеський ордена Трудового Червоного прапора політехнічний інститут, спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості».
      
Moroz 
   
Морозова Юлія Михайлівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «викладач ІІ категорії».
Повна вища економічна  освіта, Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій».
       
  IMGBUH  
Бухаріна Наталія Олександрівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»
Здобувач кафедри менеджменту в ОНПУ м. Одеса
Повна вища економічна освіта, Національний університет Державної податкової служби України,  спеціальність « Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів».
    
IMG_1334
    
Рашевська Ольга Євгенівна
Практичний психолог
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «викладач вищої категорії». Грамота МОН України.
Повна вища педагогічна освіта, Херсонський державний педагогічний інститут, кваліфікація «викладач гуманітарних дисциплін».
Повна вища економічна освіта, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація «магістр з фінансів та кредиту».

andrienko  

Андрієнко Ганна Ігорівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»
Повна вища економічна освіта, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту»
 
IMG
    
Житченко Ганна Олександрівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія "спеціаліст"
Повна вища економічна освіта, Херсонський національний технічний університет, спеціальність "Фінанси і кредит", кваліфікація "магістр з фінансів і кредиту"
   
101 1
  
Першина Олена Іванівна
Викладач обліково-економічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія "спеціаліст"
Повна вища економічна освіта, Київський державний  університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність "Політична економія", кваліфікація "економіст, викладач політичної економії"