| | vivaspb.com | finntalk.com
51656652297
 
 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування,
спеціальність 071 Облік і оподаткування,
спеціалізація  «Бухгалтерський облік»,
термін навчання – денна форма навчання – 2 р.10 міс.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується в діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами. Крім того, термінами і поняттями бухгалтерського обліку широко оперують не тільки бухгалтери і менеджери, а й фінансисти, плановики та інші фахівці управлінського апарату будь-якого підприємства, власники, інвестори, банкіри, юристи, — всі, хто так чи інакше вступає в ділове життя.

Головне завдання бухгалтера – використання наявної інформації, її аналіз та інтерпретація. Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи і методи прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки, правильно відображати їх в обліку і звітності.

  
radvanska
 
Радванська Наталія Володимирівна
Голова предметно-циклової комісії обліково-економічних дисциплін
Викладач обліково-економічних дисциплі.
Кандидат економічних наук із спеціальності економіка та управління підприємством (За видами економічної діяльності)
Повна вища освіта, Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут", спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація "Спеціаліст з економіки підприємства".
Повна вища освіта, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність "Правознавство", кваліфікація "Юрист".
 
IMG_3998
     
Санін Вадим Леонідович
Заступник голови предметно-циклової комісії обліково-економічних дисциплін
Викладач обліково - економічних дисциплін «Фінансовий облік», «Економіка підприємства», «Планування та організація діяльності підприємства», «Інформаційна система 1С: Підприємство».
Кваліфікаційна категорія «викладач І категорії». Грамота МОН України.
Повна вища економічна освіта, Херсонський національний технічний університет, спеціальність «Облік і аудит»,
кваліфікація «Спеціаліст з обліку і аудиту».
Повна вища освіта, Новокаховський політехнічний інститут, спеціальність «Економічна кібернетика»,
кваліфікація «Спеціаліст з економічної кібернетики».
Має практичний досвід роботи на посаді Начальника служби управління фінансами ДП «Таврія» ВАТ АПФ «Таврія».
    
IMG_3988
    
Вольська Лариса Вікторівна
Викладач обліково - економічних дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Контроль і ревізія».
Кваліфікаційна категорія «викладач вищої категорії».
Повна вища економічна освіта, Казанський фінансово-економічний інститут ім. В.В. Куйбишева, спеціальність «Бухгалтерський облік».
   
 
IMG_4541_tux
    
Тиха Тетяна Вікторівна
Викладач обліково - економічних дисциплін «Статистика», «Маркетинг», «Економіка підприємства».
Кваліфікаційна категорія  «викладач вищої категорії».
Повна вища економічна освіта, Одеський ордена Трудового Червоного прапора політехнічний інститут,
спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості».
      
IMG_4191
    
Туз Лариса Семенівна
Викладач дисциплін «Ціноутворення», «Маркетингова цінова політика», «Економіка та організація електротехнічної служби підприємства».
Кваліфікаційна категорія  «викладач I категорії».
Повна вища освіта, Одеський ордена Трудового Червоного прапора політехнічний інститут, спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості».
      
Moroz 
   
Морозова Юлія Михайлівна
Викладач обліково - економічних дисциплін «Основи менеджменту», «Менеджмент проектів програмного забезпечення»,
«Економіка і організація інноваційної діяльності».
Кваліфікаційна категорія «викладач ІІ категорії».
Повна вища економічна  освіта, Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій».
       
  IMGBUH
      
Бухаріна Наталія Олександрівна
Викладач обліково – економічних дисциплін «Фінанси», « Фінанси підприємства» « Гроші та кредит», « Економічний аналіз».
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»
Здобувач кафедри менеджменту в ОНПУ м. Одеса
Повна вища економічна освіта, Національний університет Державної податкової служби України,  спеціальність « Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів».
    
IMG_1334
    
Рашевська Ольга Євгенівна
Практичний психолог
викладач обліково - економічних дисциплін «Податкова система», «Казначейська справа», « Управління витратами».
Кваліфікаційна категорія «викладач вищої категорії». Грамота МОН України.
Повна вища педагогічна освіта, Херсонський державний педагогічний інститут,
кваліфікація «викладач гуманітарних дисциплін».
Повна вища економічна освіта, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація «магістр з фінансів та кредиту»

 andrienko 

Андрієнко Ганна Ігорівна
Викладач обліково – економічних дисциплін «Комерційна діяльність», «Комерційне товарознавство», «Інформаційні системи і технології в обліку».
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»
Повна вища економічна освіта, Одеський національний
політехнічний університет,   
спеціальність «Облік і аудит»,
кваліфікація «магістр з обліку і аудиту»
  
IMG
    
Житченко Ганна Олександрівна
Викладач з обліково-економічних дисциплін
"Економіка і організація інноваційної діяльності", "Організація виробництва", "Потенціал і розвиток підприємства", "Фінанси підприємства"
Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст"
Повна вища економічна освіта, Херсонський національний технічний університет, спеціальність "Фінанси і кредит", кваліфікація "магістр з фінансів і кредиту"
   
101 1
  
Першина Олена Іванівна
Викладач з обліково-економічних дисциплін "Економіка і нормування праці", "Гроші і кредит", "Ринкові дослідження"
Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст"
Повна вища економічна освіта, Київський державний  університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність "Політична економія", кваліфікація "економіст, викладач політичної економії"