| | vivaspb.com | finntalk.com

   

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

   

  Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

  

 Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070201 «Виробництво електричних машин і апаратів»

   

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

 

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткуваня підприємств і цивільних споруд»

 

 Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»