logo

Проводиться набір на 6-ти мiсячнi пiдготовчi курси 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ»

  

Загальна характеристика спеціальності

Освітньо – кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

Галузь знань

14 «Електрична інженерія»

Спеціальність

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціалізація

«Обслуговування та ремонт електроустаткування

автомобілів і тракторів»

Обмеження щодо форм навчання

Денна

Освітня кваліфікація

Молодший спеціаліст з електричної інженерії

Професійна(і) кваліфікація(ї)

(тільки для регульованих професій)

Технік - електрик

Кваліфікація в дипломі

Електромеханік

 

Термін навчання на основі базової загальної освіти 3 роки 10 місяців

Термін навчання на основі повної загальної освіти 2 роки 10 місяців

Коледж надає можливість поряд з основною спеціальністю отримати другий диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Бухгалтерський облік».

Випускники спеціальності мають можливість продовжувати навчання на бюджетній основі на ІІ або ІІІ курсі Одеського національного політехнічного університету та інших ВНЗ України.

Студенти мають можливість проходити виробничу практику за кордоном.


 

Навчальним планом спеціальності передбачено вивчення студентами
наступних дисциплін професійного циклу підготовки:
 
1 Метрологія та вимірювальна техніка
2 Електроматеріалознавство
3 Двигуни автомобілів і тракторів
4 Будова та експлуатація автомобілів і тракторів
5 Електроенергетика і електропостачання автомобілів і тракторів
6 Основи технічної діагностики автомобілів і тракторів
7 Технологія та устаткування виробництва електричних машин
8 Електроустаткування автомобілів і тракторів
9 Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
10 Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів
11 Сучасні комп’ютерні технології
12 Сучасне програмне забезпечення автосервісу

 


 

ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗДАТНІ:

  • використовувати професійно профільовані знання й практичні навички при підготовці технологічної документації для виконання електромонтажних та електроремонтних робіт в автомобілях і тракторах;
  • організувати безпечну та надійну експлуатацію електроустаткування автомобілів і тракторів;
  • розробляти безпечні, надійні та енергозберігаючі режими експлуатації електроустаткування транспортних засобів;
  • здійснювати спостереження і контроль за роботою електроустаткування автомобілів і тракторів;
  • застосовувати в лабораторних і промислових умовах експериментальні методи і навички роботи з сучасною апаратурою і приладами.


 

МАЙБУТНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Автопідприємства; СТО; служби та лабораторії комп'ютерної діагностики транспортних засобів; випробувальні центри; підприємства автоперевезень; центри сертифікації транспортних засобів; бізнес-структури з розробки, проектування, комплектації, монтажу, обслуговування автомобілів і тракторів.

Фахівці, які пройшли професійну підготовку зі спеціальності, успішно працюють на керівних посадах майстра виробництва, техніка з експлуатації та ремонту автотранспортних засобів , електромеханіка, менеджера сервісного обслуговування автомобілів і тракторів на підприємствах різних форм власності.

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ ДО БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ»